نشست معماری: بازنمایی خویشتن در قالب حضور


موضوع: معماری: بازنمایی خویشتن در قالب حضور

سخنران: دکتر علی اکبری
دبیر سمینار: مرتضی خیاط پورنجیب


زمان‌برگزاری: ۱۴ اردیبهشت‌ماه
ساعت: ۱۶ تا ۱۸
مکان‌برگزاری: کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا‌(ع)، بلوار تربیت مربی/ مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی‌وحرفه‌ای

دانشگاه رسام با همکاری مرکز معماری ایران 

مطلبی دیگر
کارگاه تخصصی حفظ و احیاء سرمایه های تاریخی در محله های تاریخی شهر قم