نشست معماری، شهر و منفعت عمومی

انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
موضوع: معماری، شهر و منفعت عمومی طراحی فضاهای عمومی و زیرساخت‌های شهر

سخنران‌اول:
محمد محمد‌زاده/ مسئولت معمارانه زمین، عرصه عمومی/ معرفی چند پروژه

سخنرانی‌دوم: 
بیان چند تجریه متفاوت/ علیرضا بهزادی، لیلا عراقیان

زمان: یکشنبه سوم اردیبهشت از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

مکان: آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت (سالن شهید مداح)

مطلبی دیگر
فراخوان مسابقه طراحی فضاهای عمومی شهری ژاپن ۲۰۱۷