نشست شکوه کاشی کاری در پرداخت معماری ایران

دانشگاه شهید بهشتی
موضوع:
شکوه کاشی کاری در پرداخت معماری ایرانی (دوران اسلامی)

سخنران:
کیانوش معتمدی (پژوهشگر هنرهای ایرانی اسلامی

زمان: ۳ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۴ تا ۱۸
مکان: سالن شهید دلبری، دانشکده معماری
مطلبی دیگر
فراخوان دعوت به همکاری نشر کتاب فکرنو