نشست «یکپارچگی وانسجام نظام شهرسازی»و «خودایمنی شهر»؛ پیشگیری ازحوادث نظیر پلاسکو

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

• موضوع نشست اول:
نشست علمی تخصصی «یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی کشور؛ الزامی ضروری برای پیشگیری از حوادثی نظیر پلاسکو»

 

******

• موضوع نشست دوم:
نشست علمی تخصصی «خود ایمنی شهر؛ رهیافتی برای پیشگیری از حوادثی نظیر پلاسکو»

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.
* ثبت نام جهت حضور، الزامی است.
* شرکت کنندگان جهت ثبت نام و رزرو، نام و نام خانوادگی، نام پدر و کد ملی خود را به ایمیل mehdi.saidi87@yahoo.com و یا به شماره ۰۹۱۸۷۷۴۱۴۰۵ در تلگرام، ارسال نمایند.
* اعطای گواهی معتبر از دانشکده معماری و شهرسازی به شرکت کنندگان

زمان: جمعه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
مکان: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی

مطلبی دیگر
همایش طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حق به شهر