نشست روان‌کاوی دیوار

انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران/ گوبه
موضوع:
روان‌کاوی دیوار


سخنران:
دکتر سعید خاقانی

*حضور در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان می باشد.

زمان: سه‌شنبه ۲۶بهمن ماه ۹۵، ساعت ۱۲
مکان: خیابان شانزده آذر، معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران،باشگاه دانشجویان، سالن کنفرانس

مطلبی دیگر
سخنرانی‌های ماهانه کمیته آموزش ایکوموس ایران