برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶»

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

نشست کتاب برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶»

سخنرانان:
ناصر برائی
علیرضا عندلیب
سید امیر منصوری
امین کریم الدینی
احمد مسجد جامعی
سید موسی پورموسوی
مرتضی هادی جابری مقدم
مجید غمامی

زمان: ۲۹ دی‌ماه ۱۱۳۹۵  از ساعت ۱۷ الی ۲۰

مکان: خیابان آزادی/ خیابان دکتر قریب/ شماره ۲۳/ پژوهشکده نظر 

مطلبی دیگر
گالری اسکیس و کروکی برون‌وقال