مسابقه طراحی با پنل های چوبی Finsa

 کارخانه ساخت پنل های چوبی فینسا اسپانیاقصد برگزاری یک مسابقه بین المللی دانشجویی برای طراحی فضاهای آموزشی دوست دار کودکان دارد.

نظر به بحران های انسانی و محیط زیستی موجود در جهان، مدرسه ای نیاز است که بتواند از کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب حمایت کند. استفاده از پنل های چوبی فینسا از ملزومات مسابقه نیست ولی معیارهایی همچون قابلیت اجرایی، انعطاف پذیری، ادغام پذیری و هزینه ساخت پایین باید مورد توجه باشد.

داوران نیز با معیارهایی چون مدولار بودن، قابلیت جمع آوری و اجرای مجدد و آسان، پایداری مصالح و طرح و مزیت های اقتصادی و صرفه جویی در انرژی و تاسیسات آثار را قضاوت خواهند کرد. لیست داوران از این قرار است:

جایزه: بیش از ۴۰ میلیون تومان

هزینه شرکت: ندارد

مهلت ارسال آثار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

نحوه ارسال: الکترونیکی

شرح مسابقه:

مهلت ثبت نام در این مسابقه تا ۱۱ دی ماه ۱۳۹۵ وجود دارد و هر گروه دانشجویی که می تواند تا ۵ عضو را شامل شود حق دارند یک نام را نیز به عنوان استاد خود ذکر کنند. گروه اول ۲۱ میلیون تومان، گروه دوم بیش از ۱۲ میلیون تومان و گروه سوم نیز قریب به ۸.۵ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می کنند. برای کسب اطلاع و ثبت نام به وبسایت اصلی مسابقه مراجعه کنید:

(http://ifa.finsa.com/)

Facebook: https://www.facebook.com/FINSA…
Twitter: https://twitter.com/finsaaward

 

مطلبی دیگر
همایش نوآوری در مدیریت شهری