نشست معماری، نقد، رسانه

موسسه‌ رویدادهای مهندسی صبا/ خانه گفتمان شهر و معماری
نشست پیرامون معماری، نقد، رسانه
به بهانه رونمایی کتاب روزگار برزخی معماری ما

اعضای میزگرد:
سید محمد بهشتی
سید علیرضا قعاری
نشید نبیان
بابک شکوفی
علی اعطا

زمان: یکشنبه ۵ دی‌ماه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری خانه وارطان
مطلبی دیگر
فراخوان بیست و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی