نشست مروری بر تجربیات و آثار محمدرضا نیک‌بخت

انجمن صنفی مهندسان معمار استان گلستان با همکاری موسسه سبزگامان بسکی
موضوع:
مروری بر تجربیات و آثار محمدرضا نیک بخت
زمان: پنجشنبه ۲ دی‌ماه ار ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰
مکان: گرگان/ تالار اندیشه موسسه فرهنگی میرداماد
مطلبی دیگر
گفتمان هنر و معماری «مهارت ها و توانمندی ها در زمینه تکنولوژی؛ انرژی و فن ساختمان»