نشست هم اندیشی طرح توسعه پیرامون حرم مطهر رضوی(ع)

دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی
نشست هم اندیشی طرح توسعه پیرامون حرم مطهر رضوی(ع)
(به همراه ارائه طرح بازنگری توسط مشاوران مهرازان)

باحضور مسئولین محترم وزارت راه و شهرسازی
مسئولین محترم استان خراسان رضوی
اسانید دانشکده های معماری و شهرسازی مشهد

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوس
زمان: چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵
مطلبی دیگر
انتشار کتاب «معماری جدید ژاپن، آثار معاصر معماران پیشرو جهانی»