نشست نوزدهم از سلسله نشستهای ایرانشهر

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی

نوزدهمین نشست با موضوع:
«مسئله هویت ایرانی»

سخنران:
دکتر احسان پشت مشهدی

زمان: سه‌شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: خیابان طالقانی غربی، میدان فلسطین، پلاک ۵۱۴۴، خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان)
مطلبی دیگر
سمینار تراس بندی در طراحی شهری