نشست نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
موضوع:
نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت

سخنران: دکتر محمد رضا مهربانی گلزار

زمان: ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵از ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان‌برگزاری: پژوهشکده دانشگاه هنر (پردیس باغ ملی)

مطلبی دیگر
نشست واقعیتِ مَجازی (VR) | از آنچه هستیم، تا آنچه می خواهیم