نمایش فیلم معماری نورمن فاستر

خانه فیلم معماری Cine Arch
نمایش فیلم نورمن فاستر
سخنران:
بهروز منصوری
زمان‌برگزاری: پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۵
از ساعت ۱۷ تا ۱۹
مکان برگزاری: خانه هنرمندان تالار استاد جلیل شهناز
مطلبی دیگر
نشست باز خوانی مفهوم ایران شهر