نشست از هندسه در معماری سنتی تا اریگامی در معماری مدرن

اندیشکده هرم‌پی
نشست‌های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی
عصر پنجشنبه‌ها
دوره: پاییز

هفتاد و یکمین نشست
از هندسه در معماری سنتی تا اریگامی در معماری مدرن

سخنرانان:
دکتر مهناز محمودی زرندی
مهندس فاطمه حقی

زمان‌برگزاری: ۱۸ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ الی ۱۸
مکان‌برگزاری: سالن اجتماعات مهندسین مشاور‌ هرم‌پی، کارگر شمالی کوچه چهارم پلاک ۱۴ واحد ۱
مطلبی دیگر
نشست «آسیب شناسی معماری معاصر ایران»