فراخوان ۱۵ موقعیت تحصیلی دکترای شهرسازی (افق ۲۰۲۰ اروپا)

فراخوان ۱۵ موقعیت تحصیلی دکتری مطالعات شهری در چهار دانشگاه اروپایی(آلمان، اسلواکی، اسپانیا و سوئد.) همراه با بورس سه ساله (برنامه urbanHist).

دریافت فایل فراخوان


به مدت ۳۶ ماه از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰
تاریخ نهایی ارسال مدارک ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

مطلبی دیگر
نشست «توسعه فضایی پایدار در پرتو اندیشه ایرانشهر»؛ از سلسله نشست‌های ایرانشهر – یزد