نشست اسطوره- شهر محیط زیست

مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان

اسطوره- شهر محیط زیست
موضوع:
محیط زیست

سخنران:
دکتر بهمن نامور مطلق

زمان: پنجشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۸
مکان: خیابان ابن‌سینا، بازارچه در دشت، حمام تاریخی دردشت
مطلبی دیگر
گفتمان هنر و معماری «حافظیه و شعر گدار»