دویست و بیست و هشتمین گفتمان هنر و معماری

انجمن مفاخر معماری ایران

دویست و بیست و هشتمین گفتمان هنر و معماری
گفتمان معماری
گرامی‌داشت استاد محمد امین میرفندرسکی
موضوع:
چالش‌های پیش روی معماری و شهرسازی ایران

بحث آزاد در میان سه نسل
با حضور
هم‌نسلان، شاگردان و معماران جوان

زمان: چهارشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: تهران/ میدان فلسطین/ خیابان طالقانی غربی/ پلاک ۵۱۴/ خانه گفتمان شهر و معماری
More Stories
دریافت نشریه دانشجویی ایوان، شماره ۸