سبک شناسی نمادین ۲۷ معمار معاصر به روش فدریکو بابینا

فدریکو بابینا در اخیرترین مجموعه‌ی گرافیکی‌اش سبک ۲۷ معمار بزرگ تاریخ را با استفاده از عناصر شاخصِ مهم‌ترین آثار آن‌ها، در قالب پرده‌های نمایش طوری تصویر کرده است «که انگار معماری به تئاتری معمارانه تبدیل شده باشد».

این مجموعه بانام آرکی‌پلی، به معمارانی چون لوکوربوزیه، زاها حدید، لویی کان و رم کولهاس پرداخته است.

مطلبی دیگر
تهران امروز پذیرای معماری مدرن