۶۰ سال معماری جهان به روایت تصویر: قسمت سوم

منبع : Magnum Photos

مطلبی دیگر
دکتر صارمی در کلام شهرام گل‌امینی