یک صلیب، یک شبح و یک نور/کلیسای دانشکده BUFS

از زبان معمار: حواس ما زمانی معطوف به یک اتفاق حسی می‌شود که مثلاً در یک محوطه بزرگ شلوغ سکوت را بیابیم. یا در یک فضای روشن و پرنور تاریکی را حس کنیم. در این فضا-زمان، نیروی بی‌صدا ما را به حرکت وامی‌دارد.

با توجه به این فرآیند، طرح کلیسای دانشکده مطالعات خارجه بوسان در کره جنوبی یک شبح را به این پردیس دانشگاهی عرضه کرده که بیانگر ایدئولوژی این دانشگاه است.

یک صلیب، یک شبح و یک نور، کانسپت اصلی این بنا را تشکیل می‌دهند. فضای سالن اصلی با طراحی داخلی اش، فضاهای جدید را خلق می‌کند.

همچنین این کلیسا در یک نقطه دور و مرده از فضای دانشکده واقع نشده، این بنا در مرکز فضای دانشکده به‌مثابه یک قلب نورانی فضا را روشن می‌کند و یک حس محیطی روحانی را القا می‌کند.

حجم بنا، انرژی و حس یک کوه را که هدف ما بر نمایش ایدئولوژی ایمان بوده القا می‌کند.

ما ساختار تخت بنا را از پس متریال داخلی و خارجی، برای ساخت فضایی یگانه به کاربستیم. ما تنها مجاز به استفاده از آجرهای بودیم که در کل دانشکده از آن استفاده‌شده بود و با دیوارهای سفید و ساختمانی که بالای تپه قرار بود جای بگیرد مواجه بودیم. پل و دربی عظیم همگی به یک هدف که ساختمانی یگانه بود کمک می‌کرد که مسیرهای دسترسی را به کاربران نشان دهد.

 

مطلبی دیگر
طراحی خیابان جرجیا بر پایه تاریخ و اکولوژی