بازی تعاملی برای آشنایی با تراکم ساختمانی

بازی تعاملی جدید به بازی‌کنندگان کمک می‌کند با جنبه‌ی کمتر شناخته‌شده‌ی منطقه بندی که بسیاری از محلات را شکل می‌دهد آشنا شوند.

این ابزار را مرکز آموزش شهری[۱] تهیه‌کرده که پیش‌ازاین هم کارهایی را در همین زمینه انجام داده است ازجمله تهیه بازی‌ای که به ساکنان محله‌ی هارلم کمک می‌کرد با منطقه بندی و حقوقشان بیشتر آشنا شوند.

آخرین محصول این سازمان غیرانتفاعی با نام «تراکم ساختمانی چیست؟» بر اساس جعبه‌ابزار منطقه بندی سازمانی ساخته‌شده و به عموم مردم کمک می‌کند مفهوم تراکم ساختمانی را بهتر بشناسند. تراکم ساختمانی عبارت است از مجموع زیربنا تقسیم‌بر مساحت زمین. محاسبه‌ی نسبت زیربنا توسط سازندگان به‌منظور مشخص کردن ارتفاع و حجم ساختمان بکار می‌رود. اکثر دولت‌های محلی یک سقف حداکثری برای نسبت زیربنا برای هر قطعه زمین مشخص می‌کنند تا اندازه‌ی هر ساختمان در نسبت با قطعه‌ زمینی که در آن واقع‌شده است متناسب شود. معمولاً تراکم ساختمانی با موضوعاتی همچون محدودیت‌های ارتفاع مرتبط است.

بعد از آشنایی ابتدایی با اصول تراکم ساختمانی، کاربران می‌توانند بلاک‌ها را در یک قطعه‌ زمین ۲۰۰۰ فوت مربعی با نسبت زیربناهای مختلف جابجا کنند. ابتدا با یک ساختمان یک طبقه که کل قطعه زمین را پر می‌کند شروع می‌کنند بعد می‌توانند ترکیبات مختلف تعداد طبقات و مساحت زمین را با مجموعه‌ی متنوعی از ضوابط تجربه کنند.

برای کاربران علاقه‌مندتر علاوه بر این‌ها ابزار تصویرسازی فراهم‌شده تا بتوانند چگونگی شکل‌گیری کل یک محله براثر منطقه بندی و بازمنطقه‌بندی را بهتر متوجه شوند؛ از سطح اشغال زمین گرفته تا محدودیت‌های ارتفاعی و ضوابط مربوط به حیات پشتی.

بازیکنان اگر بعد از تمام کردن این بازی همچنان در پی کار با توانایی‌های برنامه‌ریزی مجازی‌شان باشند می‌توانند به بازی «متروی جدید» بپردازند، یا برنامه‌ی «ابزار مسکن اجتماعی» که مؤسسه‌ی شهری و اجلاس ملی مسکن آن را تهیه کرده است و به بازیکن اجازه می‌دهد در نقش یک انبوه‌ساز عمل کند.

منبع: 

nextcity

[۱] Center for Urban Pedagogy (CUP)

مطلبی دیگر
تأملی بر «ارزش‌افزوده ی تاریخ» در نگاه دکتر قیومی بیدهندی