افزایش بازیافت زباله با به رسمیت شناختن شغل زباله‌گردی

در بوگوتا پایتخت کشور کلمبیا کارگران بازیافت که زباله‌های قابل بازیافت را از سطل‌های زباله جمع‌آوری می‌کنند موردحمایت حاکمیت شهری قرار می‌گیرند و فعالیتشان به‌عنوان شغلی رسمی به رسمیت شناخته‌شده و از مزایای یک شغل معمولی مانند بیمه و احترام اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

جمع‌آوری زباله در بوگوتا به لحاظ تاریخی جزو اولویت‌ها نبوده و کارگران غیررسمی بازیافت در آن نه ازلحاظ اقتصادی و نه ازلحاظ اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شده‌اند.

با واردکردن کارگران بازیافت در ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر، شرافت شغلی هزاران نفر تضمین می‌شود و علاوه بر آن از آلایندگی شهر به سبب افزایش بازیافت به مقدار خیلی زیادی کاسته می‌شود.

بوگوتا با هدف کاهش آلایندگی محیط‌زیست و ارتقا‌ء عدالت اجتماعی برنامه‌ی شهر بدون زباله را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد. هدف این برنامه این بود که بازیافت زباله را افزایش دهد تا زباله‌ی کمتری به محل‌های دفن زباله برده شود. در کنار این شرایط زندگی کارگران بازیافت زباله که پیش‌ازاین از ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر کنار گذاشته‌شده بودند، بهبود پیدا کند.

برنامه‌ی شهر بدون زباله‌ بخشی از برنامه‌ی کلان‌تری است که اولویتش نظارت‌های محیط زیستی و همه‌شمولی اجتماعی است. این تمرکز بر همه‌شمولی اجتماعی و محیط‌زیست منجر به ایجاد فرصت شغلی رسمی برای هزاران کارگر بازیافت شده که تحت برنامه‌ی جدید جمع‌آوری زباله‌ی شهری می‌توانند از مزایای داشتن یک شغل رسمی ازجمله‌ مشوق‌های مالی بهره‌مند شوند. تلاش کارگران بازیافت زباله، مصرف آگاهانه‌ی شهروندان و تفکیک از مبدأ عناصر اصلی راهبرد شهر برای رسیدن به هدف کاهش ۲۰ درصدی زباله‌ی ارسالی به محل‌های دفن زباله است.

اجرا این برنامه در چهار بعد محیط‌زیستی، اجتماعی، سلامت و اقتصادی برای شهر مفید است.

در بعد محیط زیستی با اجرای این برنامه سالانه هفت‌صد هزار تن دی‌اکسیدکرین کمتری تولید می‌شود و انرژی بیشتری به روش بیوگاز تولید خواهد شد (حدود ۳۹ مگاوات برق از یک سایت بیوگاز).

در بعد اقتصادی هزینه‌ی خدمات جمع‌آوری زباله ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

در بعد اجتماعی کارگران بازیافت به ساختار اجتماعی شهر بازمی‌گردند و کارشان به‌عنوان شغلی شرافتمندانه به رسمیت شناخته می‌شود. کارگران در بوگوتا روزانه بیش از یک تن مواد قابل بازیافت جمع‌آوری می‌کنند.

ازنظر سلامت و ایمنی در این برنامه مقررشده دوازده‌ هزار بسته‌ی حفاظت بین کارگران بازیافت توزیع شود تا بتوانند با ایمنی بیشتری به کارشان ادامه دهند.

رویدادهای معماری: شورای شهر و مدیریت شهری جدید می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه‌ی موفق بوگوتا گام‌های جدی و مؤثر در راستای تولید کمتر و بازیافت بهتر و بیشتر زباله و همچنین بهبود وضعیت «کارگران کتفی» که در حال حاضر از هیچ حداقل شغلی برخوردار نیستند اقدام کند. 

 

منبع: sustainia

مطلبی دیگر
یو.ان.استودیو برنده بهترین ساختمان چندمنظوره فرانکفورت