بحران ریزگرد در استان خوزستان
بحران ریزگرد در استان خوزستان

الزام دو وزارتخانه به ایجاد کمربند سبزبرای شهرهای درمعرض ریزگردها

نمایندگان مجلس وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را مکلف کردند در یک برنامه پنج ساله، نسبت به ایجاد کمربند سبز شهری و روستایی برای مناطق تحت تاثیر ریزگردها اقدام کنند.

نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک، با تصویب ماده ۲۷ وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را موظف کردند تا نسبت به ایجاد فضای سبز و کمربند سبز برای شهرها و روستاهای در معرض ریزگردها اقدام کنند.

این اقدام باید در یک برنامه ۵ ساله و در موافقت سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد.

[epq-quote align=”align-left”]الزام دو وزارتخانه به ایجاد کمربند سبزبرای شهرهای درمعرض ریزگردها [/epq-quote]بر اساس این ماده «وزارتخانه های جهاد کشاورزی (سازمان جنگ ها و مراتع) و راه و شهرسازی از محل اعتبارات مندرج در ردیف های بودجه ای و شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی، مکلفند طی برنامه ۵ ساله ای که به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می رسد حریم سبز بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پساب های شهری و روستایی ایجاد کنند.»

تبصره یک این ماده نیز وزارت نیرو را مکلف می کند منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد از طریق روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تامین کند و تخصیص دهد و در صورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولید یا منابع دیگر تامین کند.

همچنین بر اساس تبصره دو این ماده وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) مکلف است حداقل ۲۰ درصد از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کند

 

منبع: [button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://samair.ir/fa/news/44269/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7″]خبرگزاری صما[/button]

مطلبی دیگر
چگونه معماری می‌تواند به همه‌ی مردم شأن بالایی ببخشید