حذف شرط: مرکز فرهنگی زانستات مرکز فرهنگی زانستات

سیری در مرکز فرهنگی زانستات از MVRDV

نویسنده: پتریک لینچ
مترجم: محدثه عقبایی


MVRDV  از رندرهای جدیدِ مرکز فرهنگی در شهر زانستات[۱] هلند رونمایی کرد. این طراحی که موتیف‌های معمارانه‌اش را از خانه‌ی تاریخی زان[۲] می‌گیرد، فرم سنتی درون ساختمان را بیرون می‌کشاند تا یک اتاق نشیمن جدید برای شهر بسازد. این ساختمان منزلگاه جدیدی برای  یک خانه‌ی فیلم، کتابخانه، مرکز اجرا و هنرهای بصری، مرکز موسیقی پاپ، مدرسه‌ی موسیقی، مرکز طراحی، و یک ایستگاه رادیویی محلی خواهد بود.

منبع
آرک دیلی
پی‌نوشت‌ها

[۱]  Zaanstad

[۲] Zaan House

مطلبی دیگر
دموکراسی در ساماندهی فضا؛ آسیب شناسی تطبیقی سینما و معماری معاصر ایران