چرخ: از تاب آوری شهری تا سرپناهی برای زلزله زدگان

سوم آذر ماه «ایمان برات وکیلی» در برنامه چرخ میزبان دکتر سولماز حسینیون و آقای فرشاد مهدی زاده بود؛ که در بخش نخست برنامه به موضوع  تاب آوری شهری از نگاه دکتر سولماز حسینیون  (طراح شهری) پرداخته شد و راهکارهای آن مطرح گردید. در بخش دوم برنامه فرشاد مهدی زاده پس از ارائه‌ی تعاریفی از ساختارهای پویا به پژوهشی که در مورد ایجاد سرپناه برای زلزله زدگان انجام داده بود اشاره کرد و چگونگی عملکرد آن را به نمایش گذاشت.

 با توجه به برداشت خود از محتوای  این برنامه لزوم حضور ادبیات تاب آوری در کدام بخش را عاقلانه تر می‌دانید؟
١.طرح‌های فرادست
٢.سمینارهای تعاملی بین رشته ای
٣.پایان نامه‌های دانشجویی
۴.پروژه‌های معماران
۵. پروژه‌های پژوهش محور

مطلبی دیگر
من راوی تخریب‌های شهرم نه تخریب‌گر شهر!؛ گفت‌وگوی اختصاصی با علی میرزایی هنرمند شهری به بهانه اثر جدید او در اصفهان