جنبش های بزرگ قرن بیستم از نگاه «فدریکو بابینا»

فدریکو بابینا در مجموعه «آرکی استایل» این بار جنبش های بزرگ معماری را با بیان گرافیکی بسیار ساده به تصویر درآورده است. این هنرمند ایتالیایی ۱۶سبک ساخت و ساز در قرن گذشته  که باعث دگرگونی در معماری شده اند را انتخاب نموده است؛ از دیکانستراکتیویسم تا آرت دکو.

مطلبی دیگر
بستِ توحیدخانه: نمونه‌ی مترقی به رسمیت شناختن فضای اعتراض عمومی