همایش رایگان کاربرد نرم افزار در روند طراحی معماری

مدرسه نرم افزار
همایش رایگان کاربرد نرم افزار در روند طراحی معماری
ترسیم چند پروژه توسط اساتید در هر یک از نرم افزارها در روز همایش

سخنران:
امیر کرمی
امید عامری

زمان برگزاری: سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۶ الی ۲۰
مکان برگزاری: تهران/ فرهنگسرای اندیشه
More Stories
کنفرانس بین‌المللی سیاو‌ ایکوموس ۲۰۱۸؛ میراث فرهنگی و توسعه پایدار