نشست معماری ایران در سه پرده

جامعه مهندسان معمار ایران
مثلث مجموعه گفتارهای ۵ دقیقه ای

آموزش معماری:
کامران افشار نادری
آرش نصیری
کاوه بذرافکن

حرفه معماری:
کاترین اسپریدونف
علی کامرانیان
سام طهرانچی

جامعه معماری:
ترانه یلدا
محمدرضا حائری
فرامرز پارسی

فرصت‌های معماری امروز ایران:
سید محمد بهشتی
مهنوش مهر افشار
ایرج کلانتری

 

زمان: دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۷ الی ۱۹
مکان برگزاری: خانه هنرمندان ایران/ تالار استاد شهناز
More Stories
نشست «ژئوپلیتیک ایران فرهنگی»