فراخوان مراسم اختتامیه مسابقه ماراتن معماری و عکاسی نامعمار

مراسم اختتامیه مسابقه ماراتن معماری و عکاسی نامعمار

با حضور:

کوروش حاجی‌زاده

امیرحسین حاجی‌زاده

زمان: روز شنبه، ۵خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ الی ۱۷

مکان: خیابان بهشتی، خیابان کوچه ۱۰، پلاک ۱۸، مرکز معماری ایران

More Stories
نشست کرسول و معماری متقدم مسلمانان