فراخوان نشست تحولات جمعیتی شهری و روستایی در ایران

سلسه نشست های تخصصی شهرسازی و معماری با موضوع « تحولات جمعیتی شهری و روستایی در ایران» توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود. در این نشست آقایان دکتر محمد سعید ایزدی، دکتر حسین محمودیان و مهندس مرتضی عمرانی به سخنرانی خواهند پرداخت.

زمان: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ۱۶-۱۴

مکان: تهران، میدان آرژانتین، بلوار آفریقا، ساختمان شهید دادمان، وزارت راه و شهرسازی، سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری، طبقه نهم جنوبی

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

More Stories
برنامه کارگاه‌های آموزشی، تجربی جشواره هنر شهری مشهد