فراخوان مسابقه مجازی اسکیس «فضای حضور»

دوره ۱۹ام از سری مسابقات گروه فرآیند طراحی معماری

توضیحات:

هدف ارایه طرحی مفهومی است با مضمون «حضور»

نحوه تاویل موضوع و ارایه کانسپتی فضامند و معمارانه کاملا به دید طراح باز میگردد و هیچ‌گونه پیش‌داوری و تعینی نسبت به چیستی این فضا از نظر هیتت داوری انجام نگرفته بلکه به برترین نگرش و تفسیر بیشترین امتیاز تعلق خواهد گرفت.

اسکیس شامل خصوصیات فرمی خارجی این فضا و پرسپکتیو داخلی خواهد بود. هم‌چنین منطقی‌ست پلان سه بعدی و یا مقطع پرسپکتیوی برای نمایش بهتر مفهوم فضا ترسیم شود. 

داوری و نقد آثار؛ مهندس محمد پیرداوری

ارسال آثار؛ t.me/pirdavaridesignprocess

مهلت ارسال آثار: ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

More Stories
مقایسه تطبیقی معماری و شهرسازی دوره صفوی با اروپا