فراخوان طراحی نمای ساختمان

فراخوان طراحی نمای ساختمان

موسسه آموزش عالی زند شیراز در حال توسعه فضای فیزیکی و الحاق یک ساختمان جدید به ساختمان مرکزی خود می باشد.

لذا از کلیه دانشجویان و اساتید محترم معماری دعوت به عمل می آید تا در مسابقه ای که تحت عنوان طراحی نمای ساختمان در نظر گرفته شده با رعایت اصول ذیل مارا همراهی نمایند.

  1. طراحی نما با توجه به کاربری و نام موسسه زند
  2. حفظ اصالت معماری ایرانی
  3. احترام به هویت نسل جوان
  4. توجه به سبک معماری شیوه ی اصفهانی (ترکیبی از معماری کلاسیک و مدرن)
  5. نوع مصالح مصرفی صرفا سنگ و آجر در نظر گرفته می‌شود.

جوایز:

نفر اول ۷۰ میلیون ریال

نفر دوم ۳۰ میلیون ریال

نفر سوم ۱۵ میلیون ریال

مهلت ارسال طرح ها از ۹۶/۱۱/۲۹ لغایت ۹۶/۱۲/۲۹

بلوار ایمان جنوبی، نبش کوچه ۱۲، موسسه عالی آموزش عالی زند شیراز

شماره دبیرخانه مسابقه ۳۶۱۰۶-۰۷۱ داخلی ۱۱۵

موسسه آموزش عالی زند شیراز معاونت توسعه و عمران

More Stories
فراخوان افطاری دانشجویان و دانش‌آموختگان معماری