نشست بررسی طرح منظر گلستان آب و آتش


نشست بررسی طرح منظر گلستان آب و آتش

سخنران: مهرداد مال عزیزی | مدیر و طراح پروژه


زمان: دوشنبه/۴/دی/۱۳۹۶
مکان: دانشگاه تربیت مدرس/سالن شهید مطهری
ساعت‌برگزاری: ۱۵ الی ۱۷

انجمن علمی دانشجویی معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس

More Stories
نشست و کارگاه تخصصی مدیریت و ساماندهی منظر مسیرهای ریلی کشور