نشست رونمایی کتاب بازآُرینی محله یاری ایران (مینا)


رونمایی کتاب پروژه بازآفرینی محله‌یاری ایران (مینا)

کتاب اول: مجموعه مفاهیم پیشاهنگ
کتاب دوم: آموزش و فراگیری
کتاب سوم: محله
کتاب چهارم: دخیلان اولین، دومین و …
کتاب پنجم: برنامه‌ریزی مشارکت مبنا و مشارکت محور

نویسنده: پرویز پیران


زمان: سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه 
ساعت‌برگزاری: ۱۶ الی ۱۹
مکان‌برگزاری: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری


شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)

کتاب سوم:
More Stories
جایزه‌ی مؤسسه معماری سلطنتی کانادا به طراحان ژاپنی «Tezuka Architects» رسید