نشست مدرنیته در چمدان


ادراک فضای معماری و شهری اروپا در سفرنامه‌های ایرانیان در قرن ۱۹

مطالعات متاخر در حوزه‌ی مدرنیته ماهیت غرب محور سابق را مورد تردید قرار داده‌است. دیگر تجربه‌های مدرنیته در کشورهای غیر غربی نسخه‌ای بدلی از کهن الگوی مدرنیته غربی محسوب نمی‌شوند. دکتر وحید وحدت مدرس دانشگاه‌های هیوستن و دانشگاه تگزاس‌ای اندام در کتاب جدیدش که توسط نتشارات راتلج منتشر شده به ریشه‌های معماری مدرن در ایران پرداخته است. سخنرانی وی در روز شنبه ۳۱ تیرماه به‌ادراک فضای معماری و شهری اروپا در سفرنامه ایرانیانی می پردازد که در نیمه قرن نوزده به اروپا سفرکرده‌اند.

سخنران: دکتر وحید وحدت| مدرس دانشگاه‌های هیوستن و تکزاس‌ ای.اند‌.ام


زمان: ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
مکان: پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف| طرشت بلواری تیموری، پلاک۱۸۰، باشگاه کارآفرینی تیوان

پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

More Stories
فراخوان نشست دیدمعکوس