نشست شعر فارسی در دوره تجدید و مسئله «ایران»

سلسله نشست‌های ایران‌شهر

برگزارکننده: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
موضوع:
شعر فارسی در دوره تجدید و مسئله «ایران»

نام سخنران:
کامیار عابدی

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران.
منتقد و پژوهشگر حوزه شعر ایران از دوره مشروطه تاکنون، و نیز تاریخ فرهنگی و ادبی ایران در همین دوره.

سوابق کار:
-همکاری با برخی مراکز فرهنگی و پژوهشی
-مدرس و پژوهشگر مدعو در بخش ایرانشناسی دانشگاه اوساکای ژاپن (۶ سال)
-مدرس کنونی موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی زبان فارسی.

آثار:
انتشار ۲۵ جلد کتاب و حدود ۱۵۰ عنوان مقاله تحلیلی و تحقیقی در حوزه تخصصی.

زمان: ٣ اسفند ماه ١٣٩۵
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری

More Stories
فراخوان نشست مروری بر تجربیات نهمین مجمع جهانی؛ شهری کوالالامپور، مالزی