بفرمایید منزل؛ آیین بازگشایی خانه فراغت دبیر الملک

شهرداری منطقه دوازده/ انجمن اوقات فراغت ایران
 آیین بازگشایی خانه فراغت دبیر الملک

هومن رازدار عزیز و رامبد جوان

زمان‌برگزاری: جمعه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۵
از ساعت ۱۰ الی ۱۷
مکان: سه راه امین حضور، خیابان امیر کبیر، خیابان شهید جاویدی کوچه فخرالملک، عمارت دبیر الملک

مسیرهای دسترسی:
مسیر اول: (منطبق بر حمل و نقل عمومی)
ایستگاه مترو . میدان بهارستان
خیابان مصطفی خمینی(به سمت جنوب) پایین تر از چهارراه سرچشمه. کوچه شهید نصرالهی. کوچه شهید حنیفی نژاد( فخرالملک) خانه فراغت دبیرالملک

مسیر دوم: (منطبق بر وسیله نقلیه شخصی)
خیابان ری . سه راه امین حضور. خیابان امیرکبیر. کوچه شهید جاویدی( میرزا محمود وزیر).(پارکینگ خودرو خلیج فارس). کوچه فخرالملک. خانه فراغت دبیر الملک

مسیر های درسترسی به خیابان عمارت دبیرالملک

More Stories
نشست باغ جهانی اکبریه