ثبت نام در مسابقه‌ی کارگاهی «دربند؛ شمیران: آب/رود-دره/ما مردمان»

شرایط ثبت‌نام:

  • هر گروه باید حداقل سه عضو همکار و  یک سرپرست با شرایط تعیین شده داشته باشد؛ در صورت عدم عضویت سرپرستی با شرایط تعیین شده سرپرست گروه توسط برگزار کننده انتخاب می‌شود.
  • سرپرست گروه بایدسن بالاتر از ۳۰سال، مدرک تحصیلی مرتبط کارشناسی ارشد یا بالاتر و بیش از ۵سال سابقه فعالیت پس از فارغ‌التحصیلی از کارشناسی ارشد داشته باشد. در صورتی که گروه سرپرستی با این شرایط ندارد پرکردن مشخصات سرپرست را رها کنید تا سرپرست یا استاد مناسب برای گروه توسط برگزارکننده انتخاب شود. 
  • اطلاعات بیشتر درباره‌ی مسابقه و کارگاه را در متن فراخوان بخوانید.

مهلت ثبت‌نام پایان یافته است.