نشست معرفی کتاب معماری و آبادانی بیابان

برگزارکنندگان: انجمن صنفی مهندسان مشاور معماری و شهرسازی
جامعه مهندسان معمار ایران

با حمایت:
خانه هنرمندان ایران

موضوع:
معرفی کتاب معماری و آبادانی بیابان
بناهای برای زیستن در فلات ایران
نویسنده: الیزابت بیزلی و مایکل هارورسن
ترجمه: مهدی گلچین عارفی و نگار صبوری

سخنرانان:
نگار صبوری
عادل فرهنگی
مهدی گلچین عارفی
ناصر نوروززاده چگینی

دبیر نشست: سعید سادات نیا

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۷ تا ۱۹:۳۰
مکان برگزاری: خانه هنرمندان/ استاد جلیل شهناز
مطلبی دیگر
مسابقه‌ی آسمان‌خراش «SKYHIVE»