اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری شهری

برگزار کننده: دانشگاه اسکوده(سوئد) با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

نشانی دبیرخانه: تهران/ خیابان ولیعصر بالاتر از ونک/ انتهای خیابان خلیل زاده/ پلاک۴/ واحد ۹

. به سوی شهرهای دانش بنیان
. نهادها و موسسه‌های آینده
. رویکردهای سناریو محور برای توسعه
. کارگاه‌های بین رشته ای با حضور استادان با تخصص‌های مرتبط از کشورهای سوئد و فرانسه
. فرم دانشجویان دکترا با حضور صاحبان صنایع و مشاغل، مدیران شهری و شرکت‌های دانش بنیان
. اعطای فرصت مطالعاتی و کارگاه‌های تخصصی در دانشگاه اسکوده برای شرکت کنندگان برگزیده در سمپوزیوم
تاریخ برگزاری: ۱۹ و ۲۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۵
مطلبی دیگر
کارگاه تخصصی حفظ و احیاء سرمایه های تاریخی در محله های تاریخی شهر قم