سومین نشست «تخیل شناسی شهر خلاق»؛ تحلیل پل خواجو

«تخیل شناسی شهر خلاق» مبحث تازه ای است که از سوی مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان مطرح شد است و قصد دارد از منظری متفاوت به بررسی ابنیه تاریخی و معماری شهر بپردازد.

در این جلسات در ابتدا به شناخت حوزه های مختلف تخیل در اماکن مختلف شهر اصفهان پرداخته می شود که در نشست سوم، پل خواجو را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی نقش و جایگاه تخیل در ساخت ابنیه تاریخی اصفهان و همچنین معماری و ساخت بناهای جدید در آینده این شهر مبحث دیگری است که مورد بررسی قرار می گیرد.

مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان

با موضوع:
تحلیل پل خواجو

سخنران:
دکتر علی عباسی؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

* حضور در این نشست برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: پنج شنبه ۱۳ آبان ۹۵، ساعت ۱۸
مکان: خیابان ابن سینا، بازارچه دردشت، حمام تاریخی دردشت

مطلبی دیگر
سمینار معماری حقیقت نامعلوم