سمینار افق توسعه مسکن و چالش‌های آن

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
موضوع و سخنران:
چالش‌های توسعه مسکن/ آقای دکتر بهروز گتمیری
بیمه و مسکن/ آقای دکتر محسن غفوری آشتیانی
توسعه پایدار تامین مسکن/ مجید صادق آذر
سیاست‌های ملی توسعه شهری/ آقای دکتر پیروز حناچی
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۷
مکان برگزاری: بزرگراه حقانی خروچی فرهنگستان علوم / فرهنگستان علوم/طبقه دوم/ سالن کنفرانس
مطلبی دیگر
نشست از دریای پارس تا دریای چین