دومین دوره مسابقات عکاسی جستجوی کیفیت در شهر «از دریچه تصویر»

[cbtabs][cbtab title=”برکزاری”]وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران[/cbtab][cbtab title=”موضوع”]دومین دوره مسابقات عکاسی جستجو کیفیت در شهر «از دریچه دوربین»

موضوع:
کیفیت‌های زندگی در فضای شهری
[/cbtab][cbtab title=”تاریخ های مهم “]آخرین مهلت نام‌نویسی: ۲۰ مهر لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵
تاریخ اعلام نتایج داوری آثار: دی ماه ۱۳۹۵
جهت اطلاع از جوایز و نام‌نویسی آثار به پایگاه www.iburp.ir بخش ثبت‌نام مراجعه فرمایید[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
هم اندیشی و واکاوی علل حادثه پلاسکو از منظر معماری