دومین دوره مسابقات عکاسی جستجوی کیفیت در شهر «از دریچه تصویر»

وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
دومین دوره مسابقات عکاسی جستجو کیفیت در شهر «از دریچه دوربین»

موضوع:
کیفیت‌های زندگی در فضای شهری

آخرین مهلت نام‌نویسی: ۲۰ مهر لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵
تاریخ اعلام نتایج داوری آثار: دی ماه ۱۳۹۵
جهت اطلاع از جوایز و نام‌نویسی آثار به پایگاه www.iburp.ir بخش ثبت‌نام مراجعه فرمایید
مطلبی دیگر
همایش رایگان کاربرد نرم افزار در روند طراحی معماری