کنفرانس رویکردهای نوین علوم انسانی درقرن ۲۱ با محور”حکمت اسلامی در هنر و معماری”

برگزارکننده: با مشارکت دانشگاه روسی ارمنی اسلاونیک ارمنستان و مشارکت شهرداری رشت، جهاد دانشگاهی استان گیلان، اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر رشت، سازمان زیباسازی شهرداری رشت

دبیرخانه:
تلفن: ۰۹۰۳۱۷۷۶۷۰۳
ایمیل: info@icnah2017.com

محورهای اصلی:
– هنر
– مدیریت
– علوم اجتماعی
– علوم رفتاری
– مطالعات فرهنگی
– علوم تربیتی
– علوم سیاسی
– علوم انسانی
– زبان و ادبیات فارسی
– ارتباطات
– روانشناسی
– جامعه شناسی
– حقوق

محورهای فرعی هنر:
• بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری:

– پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی
– بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی اسلامی
– بازتاب حکمت اسلامی در معماری و هنرهای کاربردی ایران
– بازتاب مضامین قرآنی در هنر و معماری اسلامی
– سایر مباحث مرتبط

• اقتصاد در هنر
• نقش و جایگاه هنر در توسعه کشور
• هنر: فرهنگ و تاریخ
• هنر اسلامی: فرش و فرهنگ ایرانی
• جایگاه و منزلت قرآن در هنر اسلامی
• دین در آیینه هنر
• هنر و باستان شناسی
• هنرهای صناعی
• هنرهای نمایشی
• هنرهای تجسمی

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ اسفند ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری: ۵ روز پس از ارسال مقاله
زمان برگزاری کنفرانس: ۸ اسفند ۱۳۹۵
محل برگزاری: رشت
مطلبی دیگر
نشست مروری بر پروژه خانه ایرانی