نشست مجمع عمومی جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

دانشگاه تهران
زمان برگزری: دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰
مکان برگزاری: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران/ تالار شهید آوینی
مطلبی دیگر
نشست ایران تاریخی فرهنگی، ایران سیاسی