نشست از ونکوور بیاموزیم

انجمن علمی طراحی و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
موضوع:
از ونکوور بیاموزیم
روایت طراحی شهری اکولوژیک محور در تجربه کانادا
بازخوانی حضور در دوره فرصت مطالعاتی
دانشگاه سایمون فریزر/ ونکوور کانادا

سخنران:
امیر مرادی
پژوهشگر دوره دکاری تخصصی شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس/ دانش آموخته کارشناسی ارشد  طراحی شهری و کارشناسی معماری

زمان: ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۸
مکان: دانشکده علوم انسانی/ طبقه زیرزمین/ سالن هشید گمنام
مطلبی دیگر
همایش دوازدهم دوسالانه حفاظت ومرمت اشیا تاریخی فرهنگی وتزیینات وابسته به معماری