نشست باز خوانی مفهوم ایران شهر

اولین نشست از سلسله نشست های ایران شهر در استان های کشور، در قزوین، با همت دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایرانشهر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و انجمن دوستداران یادمان های ماندگار، برگزار می گردد.

دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایرانشهر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و انجمن دوستداران یادمان های ماندگار

با موضوع:
«باز خوانی مفهوم ایران شهر»

با سخرانی:
مهندس سید محمد بهشتی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، سالن آمفی تئاتر علامه امینی

مطلبی دیگر
نشست مجمع عمومی جامعه مهندسان معماری داخلی ایران