نشست پرسش از توصیف کلامی در تربیت دانشجویان معماری

معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
سلسله نشست های هم اندیشی ۵۹
موضوع:
نشست پرسش از توصیف کلامی در تربیت دانشجویان معماری

سخنران:
دکتر آزاده خاکی

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰
مکان برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده معماری و شهرسازی/ بخش دکتری
مطلبی دیگر
اعلام نتایج مسابقه طراحی میدان امام تنکابن