روایت های معمارانه (نکوداشت سید محمد بهشتی)

کانون معماران معاصر کانون معماران
شهر سازان جوان سازمان اسناد
کتابخانه ملی ایران
سیدمحمد بهشتی؛ رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی
دوشنبه ۴ مرداد ماه در کتابخانه ملی ایران
ساعت :
۱۸ الی  ۲۰
*ورود برای عموم ازاد است
رزرو:www.archca.com
More Stories
فراخوان نشست «سومین هفته معماری اسپانیا»