تأثیر و جایگاه تئاتر شهر بر موقعیت اجتماعى و فرهنگى مرکز شهر تهران از دیدگاه معمارى

گروه هنری واحه با همکاری مرکز مطالعات اجرایی قشقایی
جشنواحه؛ ۱۰ الی ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵
تأثیر و جایگاه تئاتر شهر بر موقعیت اجتماعى و فرهنگى مرکز شهر تهران از دیدگاه معمارى
مهندس آرش طبیب زاده

▫️آقاى مهندس آرش طبیب زاده، در دیدارى با گروه هنرى واحه در مورد تاثیر و جایگاه تئاتر شهر بر موقعیت اجتماعى و فرهنگى مرکز شهر تهران از  دیدگاه معمارى صحبت خواهد کرد.
▫️مکان: مرکز مطالعات اجرایی قشقایی، تئاتر شهر
▫️زمان: سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵
▫️ساعت: ۱۸
🔔 توجه
◀️ در برنامه های دیگر
سخنرانان ارجمندی به بیان تاثیرات و زندگی وابسته به این نقطه مهم هنری در پایتخت صحبت خواهند نمود.
⏪سرکار خانم شیرین احمدنیا
▫️جامعه شناس
▫️زمان: ١٣تیر (امروز)
▫️ساعت ١٨
⏪جناب آقای بابک احمدی پژوهشگر برجسته علوم انسانی
▫️زمان: ٢٠ تیر
▫️ساعت١۴
⏪جناب آقای آرش تقوی
▫️روانشناس
▫️زمان: ٢٣ تیر
▫️ساعت ١۴

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.
* به دلیل ظرفیت محدودیت، ثبت رزرو الزامی می باشد.
* ثبت رزرو و دریافت کد رهگیری جهت حضور

زمان: سه‌شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۸
مکان: مرکز مطالعات اجرایی قشقایی، تئاتر شهر

مطلبی دیگر
فراخوان بیست و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی